2 lutego 2022
Kategorie: Brak kategorii


“Dom św. Józefa – tu narodziła się Gedania”

Wędrując śladami Gedanii warto pojawić się przy ulicy Garncarskiej, niedaleko kościołów: św. Józefa i św. Elżbiety. Dziś obok tego miejsca największe zainteresowanie, zwłaszcza młodych ludzi, budzi… restauracja z pierogami. Tablica na budynku informuje, że to ul. Garncarska 4/8. Niektóre źródła mówią, że pod tym adresem przed wojną znajdował się Dom św. Józefa. Inne wspominają, że mieścił się on przy ówczesnej Töpfergasse (właśnie dzisiejsza ul. Garncarska) 5/8 a nawet 9.


Albert Spors, proboszcz kościoła św. Józefa w latach 1885-1906, założył Dom św. Józefa (St. Joseph-Gesellenhaus), w którym odbywały się duszpasterskie spotkania gdańskich robotników i rzemieślników. To bardzo ważne miejsce dla historii klubu, bo tam powstał pomysł na Gedanię. Kamienica, w której był kiedyś Dom św. Józefa – choć w czasie wojny zniszczony – ciągle przy ul. Garncarskiej stoi.

Pewnie wiedziałoby o nim jeszcze mniej osób, gdyby nie rzekomy konflikt na tle finansowym w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym “Sokół” i chęć secesji sekcji piłkarskiej. Pomysł samodzielnego funkcjonowania futbolistów narodził się 15 sierpnia 1922 roku. Na pierwsze zebranie przyszło 31 osób – pisze w kronice klubowej Julian Owczarczak, kronikarz Gedanii, wieloletni działacz powojennej sekcji siatkarskiej klubu.

Głównie byli to piłkarze “Sokoła”, z którego futboliści chcieli odejść. Stąd bierze się jedna z dwóch dat uznawanych za początek Gedanii. Za datę narodzin historycy uważają 15 września 1922, czyli dzień, w którym odbyło się pierwsze zebranie założycielskie i dokonano wyboru pierwszego zarządu klubu. Właśnie tę datę zapisano w statusie klubu z 1933 roku.