Klub Sportowy Gedania 1922

Zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2023

Zlecający:

Gdański Klub Sportowy Gedania 1922, 80-416
Gdańsk, Al. Hallera 201,
NIP: 58425-97-314, KRS: 0000263606

 

Przedmiot zapytania ofertowego:

Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania „Gedania 1922 Edukacja i Sport”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Inwestycje w oświacie”

 

Zakres prac do wykonania:

– Wykonanie przyłączy:1.1.wod-kan, 1.2.energetycznych, 1.3.gazowych

– Wykonanie instalacji wewnętrznych: 2.1.wod-kan, 2.2. CO, 2.3. kotłowni gazowej, 2.4. elektrycznej, 2.5. wentylacyjnej, 2.6.oświetleniowej, 2.7. p.poż.

– Wykonanie elewacji

– Montaż windy

– Prace wykończeniowe wewnętrzne w zakresie
stolarki drzwiowej i okiennej, białego montażu.

 

Oferta cenowa powinna zawierać robociznę wraz z materiałem i wszelkimi innymi kosztami pośrednimi, dla danej pozycji zapytania ofertowego.

Dopuszcza się scalenie kosztów w danej pozycji zakresu robót w zbiorczym zestawieniu kosztów, scalenie kosztów w danej pozycji zakresu robót.

Dopuszcza się uproszczoną formę oferty poprzez złożenie Zbiorczego Zestawienia Kosztów i Harmonogramu

Podane ceny lub wartości powinny być wyrażone w kwocie BRUTTO. Zlecający nie ma możliwości odliczenia VAT.

Z uwagi na specyfikę konstrukcyjną obiektu – stalowa modułowa konstrukcja -dopuszcza się zastosowanie własnych rozwiązań technologicznych, potwierdzonych projektem powykonawczym.

Zleceniodawca dopuszcza realizację prac we współpracy z podwykonawcą.

Dokumentacja dostępna jest w biurze pod adresem Zleceniodawcy.

Zleceniodawca udostępnia obiekt do oględzin w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00

Wszelkie dostępne informacje do uzyskania podczas oględzin obiektu.

 

Kryteria oceny oferty:

– Termin rozpoczęcia prac                             –              10 pkt

– Termin realizacji/zakończenia prac             –              15 pkt

– Kompleksową realizację zakresu prac        –               5 pkt

– Wysokość oferowanej ceny                        –              55 pkt

– Udzielenie minimum 3 letniej gwarancji   –              15 pkt

 

Zapytanie ofertowe ważne jest do dnia 30.09.2023.

Termin składania ofert: 06.11.2023

Rozstrzygnięcie ofert: 08.11.2023

 

Zleceniodawca o wyniku wyboru oferty poinformuje jedynie wybranego oferenta.


Załącznik