KARTA Z KALENDARZA GEDANII #3 🔎📖🕰

Gedania znowu na Oruni… Dzięki pomocy doktora Jana Daniluka udało się, z dużą dozą prawdopodobieństwa, ustalić gdzie Gedania grała na Oruni. O tym bardzo niewiele wiadomo, ale… W maszynopisie Roberta Sandera, jednego z “ojców” gdańskiego sportu, a jednocześnie człowieka, który pozostawił sporo relacji i wspomnień, znalazła się wzmianka, że boisko sportowe na Oruni było “blisko […]