Klub Sportowy Gedania 1922

Gedania 1922

O szkole:

Większość czasu w creoGEDANII to czas poświęcony pracę zindywidualizowaną w podziale na trzy aktywności (self-access centers) oraz realizacja dwumiesięcznego programu z: astronomii edukacyjnej, geografii, wiedzy o Polsce, anatomii i mikrobiologii. 

Jednym z pierwszych projektów programu jest podróż po naszym układzie słonecznym. Dodatkowo uczniowie mają zadania lub gry logiczne, ruchowe, dramowe, językowe, w tym: filmy, piosenki, książki, laboratoria eksperymentalne i malarskie, opracowywanie patentów i wynalazków itp.  Uczniowie swobodnie wybierają formę uczestnictwa. Astronomia edukacyjna trwa dwa miesiące.

Inną formą pracy jest opracowywanie wspólnych projektów. 3 lub 5-osobowa grupa uczniów ma np. około 1 godzinę  na konstruowanie aktywności naukowych w obrębie tematów od makro do mikro skali. Ostatnią formą aktywności są dyskusje oraz indywidualne zajęcia twórcze, gdzie uczniowie tworzą własne książki oraz gry komputerowe.